Vg 87 - 88

Västergötland: Gudhems kyrka


Vg 87 Vg 88

Foto © Christer Hamp 2007-06-01

Tillbaka till listan