Vg NOR 1997;27

Västergötland: Hols kyrka


Foto © Christer Hamp 2008-04-20