Vs 13

Västmanland: Badelunda


× fulkuiþr × raisti × staina × þasi × ala × at × sun ×× sin × hiþin × bruþur × anutaR × uraiþr hik × runaR

Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.


Den imponerande höga stenen står som enda runsten i en rad stenar vid foten av Anundshögen

Ristare: Vred (S)

Foto © Christer Hamp 2003-06-22

Tillbaka till listan