Vs 15

Västmanland: Lilla Kyringe, Björksta socken


× higulfr × lit × kira × merki × þisa × at × knut × faþur san × uk × kuþlug*u × ksistur × hanis × bali × riti × istaen × bali ¤ knutr ×

× sten : hafir × riton × þon × stonta × mo × bali (h)i- rauþi × yftir × bruþ[u]r × bali

Hägulv lät göra detta minnesmärke efter Knut, sin fader, och efter Gudlög, hans syster. Balle reste stenen. Balle. Knut.

Stenen har upprest
som stånda skall
Balle den röde
efter brodern
Balle


Runstenen står rest i backen upp mot Målhammars slott. Den flyttades dit från Lilla Kyringe i mitten av 1800-talet.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2014-09-28