Vs 17

Västmanland: Råby, Tortuna socken


holmste[n] : let : resa : mer[ki : eftir : tifrit : gonu : sina : ok : iftir] : sik : selfan :

Holmsten lät resa minnesmärket efter Tidfrid, sin hustru, och efter sig själv


Runstenen står rest i en åker 10 meter söder om landsvägen Tortuna - Bred, 2 km öster om Tortuna, 30 meter sydöst om infarten till Långbo

Ristare: Litle (A)

Foto © Christer Hamp 2009-08-02

Tillbaka till listan