Vs 22

Västmanland: Ulvsta, Harakers socken


Foto © Christer Hamp 2003-06-22