Vs 24

Västmanland: Hassmyra, Fläckebo socken


buonti × kuþr × hulmkoetr × lit × resa × ufteR × oþintisu × kunu × seno × kumbr × hifrya × til × hasuimura × iki betr × þon × byi raþr roþbalir × risti × runi × þisa × sikmuntaR × uaR ... sestR × kuþ

Bonde god Holmgöt lät resa [stenen] efter Odendisa, hustru sin. Kommer icke till Hassmyra husfru som bättre för gård råder. Röd-Balle ristade runor dessa. [För] Sigmund var [hon] syster god


Stenen står vid hembygdsgården omkring 500 meter söder om Fläckebo kyrka. Tolkningen enligt lektor E. Brate (1900) finns på tavla vid stenen

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2014-09-28

Tillbaka till listan