Vs 27

Västmanland: Grällsta, Kila socken


Foto © Christer Hamp 2005-07-31