Vs 30

Västmanland: Forneby, Möklinta socken


Foto © Christer Hamp 2005-07-31