Vs 32

Västmanland: Prästgården, Västerfärnebo socken


... -- × si--on × sik × au(k) × -... ...-no × auk × (f)aþu- ...

... efter sig själv och ... denna och fader ...


Runstensfragmentet låg vid mitt besök 2005 på Gammelgården i Västerfärnebo, med ristningsytan uppåt, som fotsteg vid flaggstången så att man måste stå på den när man skulle hissa och hala flaggan. 2014 var den dessbättre flyttad därifrån, men gården var stängd och det fanns ingen att fråga var den nu finns.

Ristare: Litle (A)

Foto © Christer Hamp 2005-07-31

Tillbaka till listan