Vs 32

Västmanland: Prästgården, Västerfärnebo socken


Foto © Christer Hamp 2005-07-31