Vs 5

Västmanland: Vändle, Sörgården, Dingtuna socken


[kra-hni- × lit × resa × s... ...] + uas × farin + til + ekla-s [× (t)u i × sbelbuþa × --s(a)þu × helb]i × kuþ [× se... ... ... sigi * iuk × -u...]

... lät resa stenen ... for till England. Han dog i Spjallbodes ... Gud hjälpe hans själ ... Sigge högg runorna


Runstenen står rest på gräsmattan 50 m öster om huvudbyggnaden.

Ristare: Sigge (S)

Foto © Christer Hamp 2009-06-21