Vs 5

Västmanland: Vändle, Sörgården, Dingtuna socken


Foto © Christer Hamp 2009-06-21