Västmanland: Saltängsbron, Västerås


Vs 9 Vs 10

Foto © Christer Hamp 2014-09-28

Tillbaka till listan