Vs FV 1972;266

Västmanland: Irsta kyrka


Foto © Christer Hamp 2017-07-15