Andra sajter med bilder av runinskrifter


Arild Hauges runer
- mycket innehållsrik sajt med många avbildningar och bakgrundstexter om vikingatiden

Biopix
- dansk sajt med alla möjliga sorters bilder, med en arkeologisk avdelning med bilder av många runstenar

Bryggen i Bergen
- en katalog og en søkbar database over runeinnskrifter fra Bryggen i Bergen

Bussmicke
- bland en enorm mängd bilder av bussar med mera finns också en hel del bilder av runstenar

Calles runsajt
- främst vikingatida runstenar från Uppland, Södermanland och Västmanland

Danske Runeindskrifter
- Alle danske runefund fra jernalder, vikingetid och middelalder. Databasen bliver løbende opdateret med nye fund.

Erling Jirle
- Erling Jirles sidor med runstenar från Skåne och Småland

Kulturmiljöbild
- Riksantikvarieämbetets bildarkiv med 66.000 sökbara bilder, därav många runstenar

Nytt på runfronten
- Jan Owes sidor med senaste nytt

Runebru
- Gunnars och Thomas bilder av runstenar i Sverige. Nedlagd 2009.

Runenprojekt Kiel
- eine sprachwissenschaftliche Datenbank der Inschriften im älteren Futhark.

Runes'n'ruins
- Peos stora presentation av alla möliga förhistoriska stenmonument. Länken går direkt till runavdelningen

Runestene
- Find vej til alle danske runestene. Siden er også et register over alle danske runemindesmærker.

Staffans runsida
- Staffan Blixts runstensfoton med pedagogiska förklaringar

Sveriges runinskrifter
- Den digitaliserade versionen av standardverket om runinskrifter i Sverige.

Södra Sörmland
- Henry Thomanders bilder

Östergötlands runstenar
- Per-Johan Fjellströms bilder