Nazirunor: SS-ring


ss

 


De tyska nazisterna hittade på sin alldeles egna användning av runorna. Mest känd är kanske runkombinationen SS, förkortning för Schutzstaffel, en central del av det nationalsocialistiska partiet och den nazityska krigsmakten. Ringen på bilden är en sentida kopia, fotograferad på en utställning på Historiska museet i Stockholm.

Foto © Christer Hamp 2005-04-10

Tillbaka till listan