Sjælland: Albertslund


ᚠᛁᛚᛅᚴᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛅᚢᛋᛁ ᛫ ᛅᚦ ᛫ ᛁᚭᚱᚴᛁᚾ ᛫ ᛋᛅᛁᚭᚱᚴᛁᚾ ᛫ ᛁᛅᛋ ᛫ ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛫ ᛒᚢ
ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛅᛚᛋᚼᛅᚢᛋ ᛫ ᛒᛦᚴᛁᛅᛦ ᛫ ᛋᛁᚾᛏᛅᚼᛅᛚᚴᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᛁᛚᛁ
ᚠᚢᚦᚭᚱᚴ ᛫ ᚼᚾᛁᛅᛋ ᛫ ᛏᛒᛘᛚᛦ

filaki • risti • stain • þausi • aþ • iorkin • saiorkin ias • karþi • bu
auk • salshaus • bykiny • sintahalk auk bili
fuþork • hnias • tbmly

Vännerna reste denna sten efter Jörgen ... Bu gjorde
och ...


Runstenen står rest utanför ingången till vikingabyn i nordvästra hörnet av Risby, Albertslund kommun mellan Köpenhamn och Roskilde.

N 55.69011
E 12.32199

Ristare: Pelle Bull

Foto © Christer Hamp 2011-05-16