Sjælland: Syddyssen, København


᛬ ᚼᛅᚱᛅᛚᛏ ᛫ ᚼᚢᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᛚᚦᛁᚾ ᛫ ᛒᚭᛘᛅᚾ ᛫᛫᛫
ᚼᛏ
ENE VÆRE DENNE VERDEN ENE VÆRE DEᛏᛏE CHRIᛋᛏIANIA VÆR VOR VEN GAA MED ᚠRED

: haralt • hukua • stain • at • alþin • boman •
ht
ENE VÆRE DENNE VERDEN ENE VÆRE DEttE CHRIstIANIA VÆR VOR VEN GAA MED fRED

Harald högg stenen åt Albin Boman
HT
Ensam vare denna värld, ensamt vare detta Christiania. Var vår vän, gå i frid.


Runstenen står vid gränsen mellan Syddyssen och Midtdyssen, vid bron över till Christiania. Den ställdes upp där 2006.

N 55,673111
E 12,606886

Ristare: Harald

Foto © Christer Hamp 2014-06-07