Sjælland: Christiania 2


manin sati kubl dausi nitenitifem kristiania airik hin rauda risti runar ret
rauþi · sa · ir kuni · hun · ik · ril maþR · sa · runaR fuþork · hnias · tbmlR · inki · likenk þo · same · ret · bili kuaþ airik hauk ik biþum þotuR soluR

Mannen satte detta minnesmärke 1995 Kristiania. Erik den Røde ristade runorna rätt.
-


Den tvåsidiga runstenen, med förklarande skylt, står i en staketomgärdad trädgård vid Café Månefiskeren. Andra sidans text har jag inte lyckats översätta till modern svenska.

N 55,673387
E 12,601074

Ristare: Erik den Røde

Foto © Christer Hamp 2016-05-22