Sjælland: Frederikssund


ᚼᛁᚿᚱᛁᚴ · ᚢᚴ · ᚦᚢᛘᛆᛋ · ᚱᛁᛋᛏᛁᛏ · ᚱᚢᚿᛁᚱ · ᚢᚴ · ᛋᛆᛏᛏᛁ · ᛋᛏᛁᚿ · ᚢᚠᛁᚱ · ᚠᛆᛁᛚᛚᛁᛋ · ᚠᛁᚿ · ᚢᚴ · ᚼᛆᚿᛋ · ᛋᚢᛁᚿ · ᚦᚢᚱ · ᚠᛁᚴᛁ · ᚱᚢᚿᚱ ᛬
ᚠᛆᛁ · ᛏᚢᛁᚱ · ᚠᚱᛆᛁᚿᛏᛁ · ᛏᚢᛁᚱ · ᛋᛁᛏᛋᛏ · ᛏᚢ · ᛋᛁᛚᚠ · ᛏᚢᛁᚱ · ᛏᛁᛚᛒᛆᚴᛁ · ᛋᛏᛆᛆᚱ · ᛘᛆᚿᛏᛋ · ᚱᛦ ᛬
᛬ ᛚᛆᛏ · ᛏᛆᚿᚴᛁᚱ · ᚠᛚᛦᚢᛁ · ᛏᛁᛚ · ᚠᛆᛘᛁᛚᛁ · ᚢᚴ · ᚠᚱᛆᛁᚿᛏᛁᚱ · ᛚᛆᛏ · ᚱᚢ · ᛋᛆᛁᚿᚴᛁ · ᛋᛁᚴ · ᚿᛁᛆᚱ · ᚴᚢᛏᛁ · ᛏᛁᛏᛁᚱ · ᛘᛁᚿᛏᛁᛋ · ᛋᛏᛦᚱᚴᛁ · ᚠᛁᚿᛏᛁᛋ · ᛁ · ᚠᛆᛁᛚᛚᛁᛋ · ᚠᚢᚱᛏᛁᛏ :

hinrik · uk · þumas · ristit · runir · uk · satti · stin · ufir · faillis · fin · uk · hans · suin ·þur · fiki · runar :
fai · tuir · frainti · tuir · sitst · tu · silf · tuir · tilbaki · staar · mants · ry :
: lat · tankir · flyui · til · familii · uk · fraintir · lat · ru · sainki · sik · niar · kuti · titir · mintis · styrki · fintis · i · faillis · furtit :
o

Henrik og Thomas ristede runer og satte sten over fælles ven og hans søn, Thor vige runer.
Fæ dør, frænde dør, sidst du selv dør, tilbage står mands ry.
Lad tanker flyve til familie og frænder. Lad ro sænke sig når gode tider mindes, styrke findes i fælles fortid.


Runstenen står vid Frederikssund Vikingespil. Den är huggen av Henrik Grundtmann och Thomas Vaarbroe och invigdes den 24 september 2011. De har själva också publicerat en grundlig dokumentation av stenen, se länken nedan. Där beskriver de bakgrunden så här:
I januar 2001 mistede vi en god ven og besluttede at rejse en mindesten, ikke kun til ham, men til alle...
Stenen er for dig og mig og er ment som et sted hvor man husker dem der var, et sted hvor man stopper op og husker...

N 55.830668
E 12.058681

Ristare: Henrik Grundtmann och Thomas Vaarbroe

Foto © Christer Hamp 2015-05-17