Jylland: Kongernes Jelling


raþu : tiþinta : runaR
o ialinka : kununka
airikR : hiu : kubl : þausi

Tyd du tidenders runor
i kungarnas Jelling
Erik högg detta kummel


Stenen i Mammenstil står framför ingången till Kongernes Jelling, museet intill kyrkan och de gamla runstenarna i Jelling. Den höggs av Erik den Røde (Erik Sandquist), invigdes 3 oktober 2004, men målades först i maj 2005.

N 55,756799
E 9,418357

Ristare: Erik den Røde

Foto © Christer Hamp 2005-06-02

Tillbaka till listan