Sjælland: Lyndby 1


alle : vi : som : lever : paa : dronning : margret?d : antt???? tit : hilser : fremtidens : danmark
dør : fæ : dør : frænde : dør : selv : paa : samme : vis : en : ting : : ved : ieg : som : aldrig : dør : dom : om : død : mands : liv
falther : linis : fandt : vikink : lynfby : min : lis? : er : det : bedste : kuld

Alla vi som lever på drottning Margrethes tid hälsar framtidens Danmark.
Dör fä, dör frände, dör själv på samma vis. En sak vet jag som aldrig dör: domen över död mans liv.
Walther Linis fann Viking-Lyndby. Min lisa är det bästa guld.


Runstenen står på gräsmattan utanför Walther Linis ateljé på Lyndbygade i Lyndby, Sjælland. Jag vet inte vad den är gjord av, men det är inte sten. Framsidan, som visas på översta bilden, är inspirerad av den vikingatida gravstenen Br E2, som grävdes upp på S:t Pauls kyrkogård i London. Bilderna på de två andra sidorna bygger på smycken från Roskilde respektive Lejre.

N 55.670185
E 11.933355

Ristare: Walther Linis

Foto © Christer Hamp 2016-05-23