Sjælland: Trelleborg 1


fuþark · hnias : tbmlR þur · uiki runaR þausi fff rikR þitriksun- rauþa · uitlanti · baþ · kaurua stin · þans- a · airik · busunR · hin rauþa · kiutR tak -urini · friþis tutiR · a · kuna tanmarkR · turþa · burki haral : is : kunukR : airik · hin · rauþa risti : runaR : ret

fuþark · hnias : tbmlR
Tor vige dessa runor. Erik Didriksson Röde i utlandet bad göra denna sten, men Erik Bosson den Röde ... Harald är konung. Erik den Röde ristade runorna rätt.


Runstenen står vid Vikingeborgen Trelleborg, utomhus. Kan besökas även när museet är stängt. För mig är texten svårtolkad, eftersom Erik den Røde skriver på fornnordiska.

N 55.395093
E 11.271715

Ristare: Erik den Røde

Foto © Christer Hamp 2017-05-29