Frankrike: 54, voie Georges Pompidou, Paris


m

M


Vid Seines norra kaj mellan Pont Neuf och Pont au Change fanns ett målat m med runskrift. Eller var det en helt annan symbol med en annan mening? Här på kajen fanns under sommaren sand, parasoller och solstolar, och efter sommaren blev den tidigare genomfartsleden bilfri.

N 48.857880
E 2.344308

Foto © Christer Hamp 2016-10-05