Gotland: Bottarve


anþ : s : hans-en

Andersson Hansen


Ristningen finns till höger på överstycket av sandsten till öppna spisen i mangårdsbyggnaden. Bottarve är en hembygdsgård och är öppen för allmänheten. Gotlands runinskrifter misstänker att runorna ristats av Jakob Andersson Hansén, kyrkoherde i Vamlingbo 1774 - 1798.

Ristare: Jakob Andersson Hansén

Foto © Christer Hamp 2006-06-17

Tillbaka till listan