G Drakarve

Gotland: Drakarve


farþ hofstrim steaf
1886 kart

Gerd Hofström -
1886 Karl


Den två meter höga, åttakantiga stenpelaren står vid Drakarve, på västra sidan om landsvägen till Näs kyrka, på en gräsbevuxen plats mellan trädgården och vägen, nära grinden till trädgårdsgången upp mot Drakarve mangårdsbyggnad, 900 m V väg 140. Den har ristning på två sidor. Tolkningen ovan är efter gissningar i Gotlands Runinskrifter.

N57.133261
E18.265619

Ristare: Thomas Norrby

Foto © Christer Hamp 2019-07-09