Gotland: Tofta


denna sten skepp restes till mangas gladje o aortret lf
MMIV ekr
henrik alrhr
takk tjare -- sekkermen geab tissan

Denna skepssättning restes till mångas glädje och förtret ...
2004 ...
Henrik ...
Tack kära ...


Ny runsten vid en ny skeppssättning, 900 m väster om den gamla skeppssättningen.

N 57,50758
E 018,12534

Foto © Christer Hamp 2017-06-20