Gs 9

Gästrikland: Årsunda kyrka


(i)nu-r : sun : r[u]þ[u](r) at × [uili](t)... ...[Ris:]t eftir : þurker : bruþu[r : sin : ok : kyþe=lfi : muþur : sina : uk] : eft[i]R : [a]sbiorn : o[k : o]ifuþ

Önund [?] Ruþurs son efter Uilit ... reste efter Torgeir, sin broder, och Gudelf, sin moder, och efter Åsbjörn och Oifuþ


Det här är en rekonstruktion i betong av runstenen i Årsunda kyrka. Originalet är skadat och har förlorat en del av texten, men stenens ursprungliga utseende är känt genom äldre teckningar. Kopian står i vikingatidsanläggningen Årsunda Viking en bit öster om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2005-06-26