Gästrikland: Årsunda Viking


at : mini : þaiRa : sim : kirþu : auk : kirua : skulu : iarn : kut : þats : kaf : bui : kul : stanta : runaR : þurþr : risti : auk : stainti : þur : uiki

Till minne av dem som gjorde och skall göra gott järn som gav gården guld står dessa runor. Tord ristade. Tor vige.


Stenen finns vid vikingagården Årsunda Viking. Den höggs och målades 2002 av Tord Larsson, och är avfattad på fornsvenska.

Ristare: Tord Larsson

Foto © Christer Hamp 2005-06-26

Tillbaka till listan