Närke: Frövi


ᛔᚮᛋᛁᛏᛁᚢᛆ ᛬ ᚠᚱᚯᚢᛁ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛆᛋᛆ ᛬ ᛋᛏᛁᚿ ᛬ ᚦᛁᚿᛆ ᛬ ᛆᛏ ᛬ ᚠᚱᚯᚢᛁ × MMXI
ᚼᛁᚱ ᛫ ᛋᚴᚢᛚᚢ ᛫ ᚦᚤᚵᚢᛆᚱ ᛫ ᚦᚱᚢᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚤᚵᛁᛆ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚯᚠ ᛫ ᛆᛚᚦᚱᛆᚵᛆ ᛫ ᚤᚿᚦᛁᛋ ᛫ ᚿᛁᚢᛏᛆ ×
ᛋᛏᛆᚠ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ

positiua : frøui : lit : raisa : stin : þina : at : frøui x MMXI hir • skulu • þyguar • þrutiR • bygia • uk • øf • alþraga • ynþis • niuta x staf : risti

Positiva Frövi lät resa denna sten till Frövi 2011. Här skulle ... bygga ... och ... njuta. Staffan ristade.


Runstenen är huggen av Staffan Blixt 2011, till föreningen Positiva Frövis 20-årsjubileum. Den står vid äldreboendet Tallen i Frövi, i korsningen Centralvägen - Järnvägsgatan.

N 59,465772
E 15,36347

Ristare: Staffan Blixt

Foto © Christer Hamp 2014-04-21