RAÄ Hammar 398:1

Närke: Kärravägen, Åmmeberg


emik ristmhR iRRerimg

Emil ristade ...


Runristning, två rader, på berghäll, troligen gjord på 1800-talet. Vid Kärravägen nära korsningen med Zinkgruvevägen. Tolkningen av texten är efter Riksantikvarieämbetets teckning - det var omöjligt att läsa runorna i solljus.

N 58.86343
E 15.00343

Ristare: Emil

Foto © Christer Hamp 2016-06-25