Närke: Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen


: þureiþ : lit : raisa : stein : eftir : lyþbyurn : sun sin : nutan :

Turid lät resa stenen efter Lydbjörn, hennes duktige son


Nils Gabriel Djurklou-medaljen har på baksidan en avbildning av runstenen Nä 34 Nasta.

Foto © Christer Hamp 2007-12-26