Östergötland: Alberga


logur : wackre : wittreste : wiking : stein : risti : o : resti

 


Runstenen står rest på norra sidan om vägen, 7 km väster om Åtvidaberg. Inskriften är gjord med vinkelslip och är skriven med den äldre runraden.

N58.206209
E015.862750

Foto © Christer Hamp 2013-05-11