Östergötland: Torpa, Ydre


till minne af biskopabjörkerna kalle mats och hampus reste stenen

Till minne af biskopabjörkerna. Kalle, Mats och Hampus reste stenen.


Runstenen står rest på södra sidan om Torpa kyrkväg (väg 567), 400 m öster om väg 131, någon mil sydost om Tranås.

N 57.954866
E 15.135684

Foto © Christer Hamp 2016-08-20