Skåne: Ljungbyhed


htks × lit × raisa × stain × þinsi × sum × gift × til × liungbyhed

HDCS lät resa denna sten som gåva till Ljungbyhed


Runstenen är huggen av Fredrik Eriksson till Harley Davidson Club Sweden som ett minne av deras SuperRally i Ljungbyhed i juli 2004. Den står rest strax innanför infarten till Ljungbyhed Park, i korsningen Gamla Bonnarpsvägen – Förrådsvägen.

N 56,07326
E 13,22725

Ristare: Fredrik Eriksson

Foto © Christer Hamp 2013-05-26