Skåne: Lunds domkyrka


-

-


Tecknen är ristade i stenen på kapitälet till en av pelarna i kryptan. Kanske nonsensrunor, kanske stenhuggarmärken?

Foto © Christer Hamp 2013-05-18