Skåne: Lundagård


+ irþstiR + aeyR + aldreki + huen + eR + siR + koþan + ketR +

Ryktet dör aldrig för den som skaffar sig ett gott


Statyn av Esaias Tegnér, som håller i en sköld med runinskrift, står på en pelare i Lundagård i Lund, norr om Lunds universitets historiska museum. Statyn är gjord av Carl Gustaf Qvarnström och restes 1853. Tolkningen är efter Michael Lerche Nielsen. Texten är hämtad från Hávamál.

N55,70467
E13,19531

Ristare: Carl Gustaf Qvarnström

Foto © Christer Hamp 2013-05-18