Skåne: Mobilvägen, Lund


erikson : mobile : komunikations : ab : risti : þinsa : stain : at : kunukr : haralt : þon : sati : namn : at : tiknoloki : fur : tratlus : mobil : komunikation :

Ericsson Mobile Communications AB reste denna sten efter konung Harald [Blåtand] som satte namn på teknologin för trådlös mobil kommunikation


Runstenen står rest vid ST-Ericssons hus på Mobilvägen 5 i Lund. Texten efterliknar delvis vikingatidens språk, och syftar förstås på Bluetooth-tekniken. Figuren är helt klart inspirerad av Harald Blåtands egen sten i Jelling, DK Sjy 11. Vätö stenhuggeri annonserar ut att stenen kommer från dem, men säger inte vem som huggit den.

N 55,71667
E 13,22668

Foto © Christer Hamp 2013-05-18