Sk RAÄ Konga 24

Skåne: Konga prästgård


ᚴᛅᚱᛚ

karl

Karl


Runstenen står på gräsmattan väster om prästgårdens parkering. Stenen finns hos RAÄ dokumenterad från 1878, då den låg på en hög kallad Ljusakull. Högen fanns 600 m söder om kyrkan, men är numera borttagen. Den korta ristningen finns i marknivå på stenens östra sida, och är ristad vertikalt, uppifrån och ned.

N55,978148
E13,199017

Foto © Christer Hamp 2018-06-14