Sk RAÄ Kverrestad 4

Skåne: Kverrestad


-

-


Sentida runsten inmurad i bårhusets sydöstra vägg vid dess sydvästra hörn.

N55,527677
E14,042510

Foto © Christer Hamp 2013-05-24