Sk RAÄ Stehag 2

Skåne: Stehag


-

Sten må till minne tala om den \ som odlat dessa fält från vilka \ och än mer från vänner döden för \ tidigt (bort)ryckte, I. I.Lindekvist.


Runstenen står rest under ett träd några m norr om väg 13 någon km sydost om Stockamöllan. Stenen är uppsatt i slutet av 1800-talet. Under marknivå lär finnas Georgskorset och årtalet 1846. Tolkningen är efter RAÄs Fornsök.
I Wikipedia kallas stenen Hasslebrostenen.

N55,938864
E13,38978

Foto © Christer Hamp 2013-05-26