Skåne: Ramlösa


Carl Hårleman med sin hustru H. J. Lieven reste denna sten till tacksamt minne av Ramlösa vattens dygd och grevinnan Ramels omvårdnad år 1750


Runstenen står rest vid Södra Brunnsvägen i Ramlösa brunnspark i södra delen av Helsingborg. Mycket av inskriften har vittrat bort, och översättningen ovan är hämtad från skylten vid stenen.

N 56.022758
E 12.747455

Foto © Christer Hamp 2016-08-17