Skåne: Trelleborg 3


biab · bikir · for · framtiþin · batrik hu · runaR ·þasi · at · triliborkin

Peab bygger för framtiden. Patrik högg dessa runor åt Trelleborgen


Runstenen ligger i anläggningen Trelleborgen i Trelleborg, 70 m öster om museibyggnaden. Den är huggen av Patrik Söderberg.

N 55.37686
E 13.14638

Ristare: Patrik Söderberg

Foto © Christer Hamp 2016-08-18