Småland: Hovslätt


hofslattskolans trior okk himbuktsfurininkia risti stinin 2004 som minni af akinta kulturarf

Hovslättskolans treor och hembygdsföreningen reste stenen 2004 som minne av Agenda Kulturarv


Runstenen står i hembygdsparken i Hovslätt utanför Jönköping.

Foto © Christer Hamp 2016-03-27