Småland: Kånna högar


ᛆᛘᛋᛏᛁᚼᛚ.ᚠᚯᚦ
1799 ᛒᛚᛂᚠ ᛋᛁᚱᛁᛏ
1822

amstihl föþ1799 blef sirit 1822

A. M. Stihl, född 1799. Stenen blev sirad 1822.


Stenen står rest i nordvästra delen av gravfältet Kånna högar, ett stort gravfält med omkring 250 fornlämningar, både gravhögar, domarringar och resta stenar. Gravfältet ligger strax söder om Ljungby industriområde, tre km norr om Kånna kyrka. Stenen har stått där länge, men inskriften är enligt skylten vid stenen troligen från 1800-talet. Tolkningen med namnet A.M. Stihl är efter skylten.

N 56.8081
E 13.9125

Ristare: A. M. Stihl

Foto © Christer Hamp 2012-05-05