Sm NOR 1994;25

Småland: Folkhögskolan, Markaryds socken


rui : risti : runum : iftiR : hastain : bruþur

Roe ristade runorna efter Håsten, sin broder


Det runristade flyttblocket står 100 m väster om korsningen Kronobergsgatan - Sunnerbogatan i Markaryd, 250 m väster om folkhögskolan, i backen ner mot en brygga.

N 56.457740
E 13.585369

Foto © Christer Hamp 2017-07-18