Södermanland: Brokvarn, Nykvarn


Foto © Christer Hamp 2023-05-23