Södermanland: Brottninge


ᛒᚱᚢᛏᚾᛁᚾᚴᛦ

brutninkR

Brottninge


Runstenen med sina mycket stora runor står rest intill Hallavägen vid infarten till Brottninge gård, nära korsningen med väg 52, 4 km sydväst om Stigtomta.

N 58,779452
E 16,742647

Foto © Christer Hamp 2017-07-23