Södermanland: Fågelsund 2, Bettna, Flen


til haraþ et suan eR betraþ sten þena o motas meþ armar o bna til hariþets fienþer
balrik
þrabaer : siþi : þur
betraþ sten þena otorsureþ eskal

-


Runhällen ligger mellan husen i Fågelsund Källtorp 2. Beställd av gårdens ägare Tony Lundin och huggen av Patrik Södergren 2008. Texten är lite svårtolkad, och jag har nöjt mig med att sätta in mellanslag där jag tycker det passar i transkriptionen ovan, någon riktig tolkning har jag inte kommit fram till.

N 58,92328
E 16,653683

Ristare: Patrik Södergren

Foto © Christer Hamp 2015-06-20